от FreeJak(22-11-2001)

На адрес http://www.uwsg.indiana.edu/usail/cgi-bin/quiz/show/quiz1 може да направите проверка на вашите UNIX знания. Въпросите са разнообразни.


<< Очаквайте скоро нова версия на Pixie Plus | Нов пощенски списък за FreeBSD почитатели. >>