от feminem(23-11-2001)

Днес излезе 2.4.15 и бе започната 2.5.x серията.

Ядро 2.4.15 можете да откриете на:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/linux-2.4.15.tar.gz
а кръпката към него да свалите от:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/patch-2.4.15.bz2
или ако предпочитате gzip:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/patch-2.4.15.gz
Крайните промени вижте на:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/ChangeLog-2.4.15

Засега няма много информация за 2.5.х серията, но може да наблюдавате развитието й на този адрес:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.5/
Оскъдна информация за новото ядро, направо от извора, може да намерите тук:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.5/README


<< KDE 2.2.2!! | GNU/Darwin за x86 >>