от Славей Караджов(23-11-2001)

В Sourceforge.net се появи новината, че има работеща пре-алфа версия на KDE 2.2.1 за Windows. Според първоначалните отзиви, тази версия на KDE работи изключително бавно и неефективно.

Подробностите от проекта [kde-cygwin].


<< Учредяване на сдружение "Свободен софтуер" | KDE 2.2.2!! >>