от FreeJak(24-11-2001)

Излезе openssh версия 3.0.1. OpenSSH е свободен пакет от
програми и средства използващи SSH протокола.
Подробности от http://www.openssh.org


<< OpenBSD 3.0 | Учредяване на сдружение "Свободен софтуер" >>