от KaMeH(3-04-2003)

... употребата на латиница при писане на български език и на фонетичната BG клавиатура. Група научни сътрудници от Института по математика – БАН подеха инициативата да уеднаквим начина, по който употребяваме латиницата за предаване на текстове на български език и да утвърдим втори официален стандарт за клавиатура – на основата на фонетичната. На сайта на Института за български език (ИБЕ) – http://www.ibl.bas.bg са публикувани предложения и въпросник. Споделете мнението си! Нека изборът се направи въз основа на реално приложими в практиката решения. На 3 април в ИБЕ се откри първата дискусия по посочените въпроси между инициаторите математици и лингвистите. Тя ще продължи да тече и циклично ще обобщава мненията на потребителите. Източник: Людмила Кирова


<< Горчиво на Mironcho! | Интервю с Мигел де Иказа относно Mono >>