от Калин Иванов(9-04-2003)

Американската агенция DARPA е предоставила на ръководителя на OpenBSD проекта Тео де Раад (Theo de Raadt) субсидия в размер на 2 милиона долара. DARPA е агенцията която се грижи и изследва безопасността на софтуерните продукти и алгоритмите които използват. Парите се дават на Раад за да работи в помощ на DARPA. Освен парите, друг интересен момент е че всъщност Раад е канадски гражданин, който ще трябва да работи за въоръжените сили на САЩ.

Подробностите може да научите от тази новина.


<< GNU coreutils 5.0 | MySQL 4.1.0 alpha >>