от Мирчо Мирев(16-10-2003)

В онлайн изданието WorldWatch (от издателите на LinuxGazette) излезе коментар за неясната политика на правителството по отношение ползването на софтуер с отворен код/безплатен софтуер. Според авторите посоката на развитие на правителствената политика е неясна. Вземат се краткосрочни решения и е нужна подкрепата на ентусиати и общността заставаща зад софтуера с отворен код, за да се обърне внимание на грешките които се допускат. Визира се и настоящата версия на "електронното правителство".


<< Maya безплатна за лична употреба | Прекратен договор с Microsoft >>