от RED(12-12-2003)

Един от често срещаните въпроси във сайта, а и в други Linux сайтове е "как да се ограничи трафика на ...".
На този въпрос е отговорил подробно Томаж Шмилевски (Tomasz Chmielewski) и информацията на български може да прочетете благодарение на превода на Динко Белчевски.

"Целта на този документ е да запознае читателя с начините за ограничаване на скоростта на входящия и изходящия трафик, така че да се избегне използването на цялата скорост на Интернет връзката от потребителите на вашата мрежа."

Статията "Ограничаване на трафика" ще намерите в секцията "Статии->Съвети->Мрежа"


<< Запознаване с Linux на Windows потребители | Mozilla 1.6 beta >>