от RED(2-02-2004)

VPN е съкращение на Virtual Private Network, което се превежда на български като Виртуална Частна Мрежа (ВЧМ). ВЧМ криптира трафика който преминава през несигурни среди като Internet и предлага евтина алтернатива на истинска частна мрежа. В секцията Статии->Програми->Internet, Dune публикува нова статия с която ще ви запознае как да направите собствен VPN под Linux.


<< PPP върху SSL - решение за сървър | Допълнения за анимация към GIMP 2.0 >>