от Пламен Йотов(11-02-2004)

Подразделение на германското министерство на финансите е преминало към използването на мейнфрейм компютри с Linux за своите нужди. Германското министерство е сключило сделката за компютрите с IBM. Цената на сделката не е разгласена.
Компютрите ще се използват в подразделенията отговарящи за изплащане заплатите на заетите в публичния сектор и за управляване на определени такси.

Два големи мейнфейм компютъра на IBM с Linux ще заменят 30 компютъра на Sun Microsystems и Fujitsu Siemens, които до сега са работели с Unix.

Подробностите ще научите от новината в Yahoo.


<< Най-новата версия на Knoppix 3.3 и 3.4-c't | Информация за електронното правителство >>