от Beco(13-02-2004)

Анонс: Реплика на F.root-servers.net

ISC logoТехнически е завършено решение, което да осигури anycast реплика на F.root-servers.net. За тестовите изпитания машината ще се достъпва през GRE тунел (не можем да осигурим border анонси към този момент през backbone пространствата на BG ISP). Засега разполагаме с целят know-how за изграждането на пълноценно решение, а не просто на демо, но ако няма желание за развитието на проекта, той ще замре. Тестовете ще започнат в неделя вечерта и ще продължат 12 дни в рамките на мрежата на Софийския Университет.

Машината работи под Linux (Fedora Core 1.90) с ISC BIND 9.2.3 (optional chroot setup) и сама анонсира себе си чрез Zebra/quagga. Зоналният файл е разрешен за трансфер и може да обслужи по около 6500 заявки в секунда (тази възможност е за демо решението и при пускането му за по-голям периметър от ползватели, мощността ще бъде повишена).

Ако има интерес от страна на ISP и други заинтересовани организации, демото ще бъде приведено в пълно оперативно решение и ще бъде направена постъпка пред ISC за официалното регистриране на репликата.


<< FreeBSD 5.2.1-RC2 | JNode - предизвикателство за Java програмисти >>