от RED(23-02-2004)

На 21-ви февруари (събота) в Технически Университет Варна се проведе второто общо събрание на сдружение "Свободен софтуер". На него се прие отчет за дейността през изминалата 2003-та година и се разгледаха и обсъдиха важни въпроси свързани с бъдещето на организацията.

Проведе се избор на управителен и контролен съвет.
Новият управителен съвет е с председател Дончо Ангелов и членове Георги Чорбаджийски, Стоян Мишинев, Калоян Доганов и Румен Кръстев. За членове на контролния съвет бяха избрани Росица Димова, Станимир Иванов и Георги Колев.

Да пожелаем спорна и успешна работа на новото ръководство!<< Излезе Subversion 1.0 | DISCREET пускат SMOKE 6 за GNU/Linux >>