от Огнян Кулев(8-04-2004)

The NetBSD Foundation Inc. представи първия си доклад -- преглед на случилото се в NetBSD в първата четвърт на 2004 г. Такива доклади ще излизат на всеки 3 месеца.

Въпреки че новината не е пряко свързана с GNU/Linux, все пак е пример за организираност в по-централизираните ОС, каквито са BSD-тата. (Аз не смятам GNU/Linux за централизирана, като изключим ядрото, където пък всичко е съсредоточено в един човек, за щастие много, много способен.)<< Първа версия на X.org | Използване на KJSEmbed за графични приложения >>