от Beco(2-06-2004)


Вече огледалото на проекта Fedora в Софийския университет е официално достъпно през FTP за цялото българско интернет пространство на адрес : ftp://ftp2.lcpe.uni-sofia.bg
Освен колекциите Fedora Core 1 и Fedora Core 2 и update секциите към тях, се предлагат и колекциите Freshrpms и Dag. Скоро може да бъдат включени и други колекции.

Кому благодарим за това:

  • Лирекс (http://www.lirex.bg) - за това, че осигуриха свързността на автономната система на СУ към другите български автономни системи и проявиха разбиране за обмен на локален трафик
  • Даниел Калчев (daniel_at_digsys.bg) - за това, че даде идеята за свързването на мрежата на СУ чрез MAN технология към опорните доставчици и за международния канал за синхронизация на огледалото
  • Стефан Димитров (stefan_at_ucc.uni-sofia.bg) - за това, че като ръководител на съответното направление на УИЦ на СУ прояви разбиране и ни подкрепи за изграждането на проекта за свързността към MAN средата
  • Митьо Матанов (mitio_at_ucc.uni-sofia.bg) - за това, че направи инсталацията на настройките на Fedora базирания рутер към MAN средата и се нагърби с организацията на MAN свързаността
  • Георги Данчев (danchev_at_spnet.net) - за това, че ми помогна за изграждането на оггледалото
  • Стоян Мишинев (mishinev_at_digsys.bg) - за това, че сподели голяма част от опита си по мрежи и протоколи<< Microsoft патентоваха double-click-a | Mandrake Move 2 >>