от Пламен Йотов(20-07-2004)

Microsoft и Lindows се споразумяха извън съда за всички дела, които двете компании водят една срещу друга във връзка с търговската марка Lindows.
По силата на това споразумение компанията на Майкъл Робертс ще получи 20 милиона долара от Microsoft, в замяна на което ще предостави Lindows името, както и всички интернет домейни свързани с него.

Подробностите може да научите от тук и тук.


<< Версия 1.5.1 на Firebird базата данни | PhoneGaim от Linspire >>