от al_shopov(23-09-2004)

Бразилия и Аржентина предложиха да се преразгледат същността и целите на съществуване на СОИС - Световната организация за интелектуална собственост, която е част от ООН.
В декларацията си, която е публикувана на адрес: http://www.cptech.org/ip/wipo/genevadeclaration.html, двете страни апелират за преразглеждане на огромното увеличаване на обществената тежест на интелектуалните права, както и отрицателните им ефекти като забавяне на изследователската дейност, преобръщането на същността на авторските права, лишаването на огромна част от населението от достъп до познания и лекарства.
Можете да подкрепите исканията им в подписката на сайта.
САЩ не закъсняха с отговора си и веднага започнаха публична кампания за потушаването на това движение, като заплашиха Бразилия с икономически санкции: http://news.ft.com/cms/s/b5c1eb8a-0cbc-11d9-b543-00000e2511c8.html
Все още не е ясно как ще се развият нещата в бъдеще.
Нека не забравяме, че благодарение н активното лобиране от страна на Майкрософт, СОИС отхвърли включването на свободния софтуер и софтуера с отворен код на заседанията на организацията. (http://www.lessig.org/blog/archives/001436.shtml), (http://www.detnews.com/2003/technology/0308/22/technology-250851.htm).
Свободният софтуер не единствената инициатива, която насърчава свободната обмяна на идеи и доброволното сътрудничество. Подобен проект са Съзидателното простолюдие (http://creativecommons.org/) и проектите за свободна публикация на научна информация.
Изглежда текущите държатели на държавно гарантирани монополни интелектуални права се страхуват от появата на конкуренция от страна на моделите на свободна обмяна на идеи. Свободният софтуер в лицето на операционните системи като ГНУ/Линукс, свободните БСД варианти, Апачи, Сендмейл и мн., мн. др. успешно конкурират и дори изместват традиционни компании и страни, които са били до този момент на върха. Затова и в момента ще се проведе активна кампания, която да се опита да потуши свободната обмяна на идеи в другите области на човешкото познание и култура преди те да получат огромния политически и икономически успех на свободния софтуер и софтуера с отворен код.<< Новото в YaST2 на SuSE 9.2 | Отворен код: Отворен за бизнес >>