от Nick Angelow(6-11-2004)

Computer Associates International планира да представи новото попълнение в света на open source алтернативите на комерсиалните СУБД, издавайки Ingres r3 за операционни системи Linux и Windows.
Въпреки, че MySQL отдавна процъфтява в света на софтуера с открит изходен код, в CA са убедени, че представената от тях база данни Ingres r3 е по-подходящата за използване във фирми, тъй като притежава (за разлика от MySQL) възможност за създаване на съхранени процедури (stored procedure). В интерес на истината, трябва да отбележим, че MySQL AB планира да добави подобна функционалност към своята база данни през следващата година. "Ние сме убедени, че MySQL е доказала, че на пазара има място за бази данни с отворен изходен код, но не сме сигурни, че тяхната технология е способна да удовлетвори всички нужди" е коментара на Emma McGrattan, вицепрезидент по развойната дейност в CA.
По-късно през тази година, CA планира да портва open source продукта Ingres към Sun Solaris, а в началото на 2005 г. - към HP-UX и IBM AIX.

първоначалната новина прочетена на http://itru.org/index-soft.htm


<< Огледало на SuSE в България | Изготвяне на българизирана работна среда >>