от RED(8-03-2005)

Вчера (07.03.2005), на заседанието на Съвета на ЕС, бе взето решение от председателстващия заседанието представител на Люксембург, да не се дискутират спорните разпоредби на проекто-директивата за софтуерните патенти и тя да бъде изпратена в Европейския парламент за обсъждане и гласуване на второ четене. Това решение на председателстващия бе взето в нарушение на процедурния ред на Съвета и бе мотивирано с “избягването на опасността от създаване на бъдещи затруднения в подобни процеси“.

Освен нарушението на процедурата от страна на председателстващия и представителя на Дания извършва нещо непознато досега - нарушава дадения му мандат. Въпреки, че е бил инструктиран от датския парламент да се противопостави на приемането на директивата, не се противопоставя на прекратяването на процедурата по обсъждането й.

Сега “Директивата за патентоспособност на изобретенията свързани с компютри", каквото е истинското име на акта познат като директивата за софтуерните патенти ще отиде за гласуване в Европейския парламент. За да не бъде приета са нужни гласовете на повече от половината от абсолютния брой представители или 367 гласа. Според всички коментатори такова мнозинство е доста трудно да се постигне. Като се имат предвид наистина скандалните нарушения, посочени по-горе, и че вече веднъж вече парламента гласува за олекотена версия на тази директива може да се очаква, че ще има много по-голяма опозиция от страна на обществеността.

Къде сме ние? България не е член на ЕС и няма представители в Европейския парламент. Освен това българските преговарящи по процеса на присъединяване към ЕС са пословични с безгръбначната си позиция и България, като страна е станала нарицателно за безусловна отстъпчивост от интересите си. От друга страна България изглежда има добри шансове в близките години да стане член на ЕС и това означава, че в процеса на синхронизиране на законодателството ни и нашия парламент ще трябва да постигне резултатите описани във въпросната директива като приеме закон, който да даде възможност за патентоване на софтуер. Такъв закон ще бъде приет и ние няма може да направим каквото и да е против него, защото директивите са задължителни за всички страни-членки. Това даже е вероятно ще стане преди да бъдем приети за пълноправен член. Решението по този въпрос ще ни засегне пряко, а ние няма да имаме даже и възможност да се противопоставим чрез позицията на представителите ни.

Какво можем да направим? Ако битката бъде загубена на ниво ЕС всякакви активности на ниво отделна държава ще имат само символична стойност. Европейския парламент се очаква да гласува след около 3 месеца и за този срок позицията на партиите представени в него и на отделните представители трябва да бъдат променени. Единствения начин, по който може да стане това е да бъде оказан силен обществен натиск, който те просто да няма как да не вземат предвид. Тъй като посочените по-горе нарушения не са плод на случайност, този натиск ще трябва да е толкова силен, че да компенсира и лобирането на заинтересованите от въвеждането на софтуерните патенти. Казано накратко - трябва да се действа бързо и трябва да се действа решително.

Тепърва се разгъват нови инициативи за оказване на натиск върху Европейския парламент. Тепърва ще има нужда от помощ и съдействие по мероприятията, които ще бъдат предприемани. За тази цел ние, екипът на Линукс за българи, смятаме да подпомогнем тези действия и да направим всичко по силите ни да не позволим този акт да бъде приет и за тази цел ще имаме нужда и от вашата подкрепа. На страниците на сайта ще публикуваме информация за всякакви инициативи и начинания, които имат отношение по темата и ще помолим вас, нашите читатели да ги подкрепите. Ще бъдем благодарни и за вашите идеи и предложения.<< Ubuntuguide на български | ATi търси разработчици на Линукс драйвери >>