от Огнян Кулев(23-03-2005)

Една от специфичните особености на Debian е голямото внимание, което отделят на лицензите на това, което разпространяват. За мое съжаление Debian определи всеки от лицензите Creative Commons 2.0 за несъвместим с DFSG, което значи, че "продукти" с такъв лиценз няма да бъдат включвани в дистрибуцията. Продължавайки на тема Debian и лицензи, там се изказаха опасения, че задаващият се GPL3 може да доведе до много разклонения (forks) на софтуер.

Бел.а.: Основният принцип в DFSG е всеки да може да променя Debian според своите нужди. Освен GFDL, вече се оказва, че и Creative Commons не отговаря на това условие. Може би наистина е проблем в Debian, че искат да приложат правилата на свободния софтуер върху не-софтуер като текстове, картини, аудио, видео.<< Novell готви Desktop Linux 10 | Мартенска конференция на Линукс-БГ >>