от Nick Angelow(29-03-2005)

Нова пакетна система за Linux

Според Linux Center Russia, на бял свят се е появила финалната версия на AutoPackage -- пакетна система за Linux, която не е обвързана с конкретна дистрибуция. Областта на приложение на AutoPackage е при разпространяването на допълнителни (не влизащи в стандартната дистрибуция) приложения. Система поддържа автоматично определяне на зависимостите и освен конзолен интерфейс, притежава и графична обвивка, както за Gtk, така и за Qt. По своята структура, един AutoPackage пакет прилича на дистрибутивните файлове на драйверите на nVidia - shell скрипт, в 'опашката' на който са записани инсталационните данни.

По-подробна информация за AutoPackage може да се намери на страницата с най-често задавани въпроси относно проекта.


<< Приключи мартенската конференция | MySQL 5.0 навлезе в Бета стадий с 5.0.3 >>