от Васил Колев(23-04-2005)

Записът на лекцията е готов в две части - самата лекция и отговорите на въпроси, и може да бъде намерен на ludost.net/stallman_wt2005/. (Записът се намира в Българската Локална Мрежа - БЛМ и с много усилия може да се свали през моста Интернет-БЛМ). Ако при появяването на новината не видите самите файлове, изчакайте малко, до 23:00 трябва да са се появили.

Също така се търси желаещ да транскрибира лекцията и да направи субтитри, които после да можем и да преведем на български. Обещаваме да го/я почерпим стабилно след това :)

Update: Все още се качват файловете! Трябва да има два файла, едния 715MB, другия 165MB (защо не работи настройката да се пусне новината след 5 часа, не моментално ?:) )

Update 2: Всичко е качено.

Update 3: За хората извън България лекцията може да се намери и на zver.fsa-bg.org/~vasil/stallman .


<< Opera 8.0 и плуването през океана | GCC 4.0.0 >>