от Nick Angelow(22-10-2005)

Прогнозите се сбъднаха

SpreadFirefox съобщава, че е премината границата от 100 милиона изтегляния за първата година от съществуването на браузъра -- събитие наистина внушително. 100 милионният екземпляр на браузъра е бил изтеглен в сряда, 19 октомври, в 10:13:40 h нюйоркско време.

Повече подробности за подготовката и намеренията за отбелязване на събитието, може да намерите на сайта, източник на новината.<< Wine получи статус бета | Новини около GAIM >>