от Огнян Кулев(12-04-2006)

Както съобщава Daniel Glazman, след Safari, iCab, Konqueror и Opera най-после и Mozilla Firefox преминава широко огласения тест Acid2.Причината за толкова късното преминаване на теста е в променения цикъл на разработка на Mozilla. Целта е приложенията като Firefox и Thunderbird да излизат начесто, през 6 месеца, а платформата Mozilla, която включва машината за изчертаване Gecko, да излиза по-рядко, през година-година и половина. Тестът Acid2 се появи в неподходящ момент, съвсем в началото на цикъла на платформата, точно преди големи промени в Gecko.

Firefox 2.0 (с кодово име Bon Echo) се планира да излезе в края на годината, но няма да издържа теста Acid2, защото използва стабилния Gecko 1.8.1. Тестът се изпълнява успешно от разклонението REFLOW_BRANCH на Gecko 1.9, който ще се използва в излизащия през 2007 Firefox 3.0.<< MultiLinux: Едно DVD с няколко дистрибуции | Конференция за месец април 2006 >>