от Славей Караджов/Linux-BG(5-05-2006)

Днес Linux-BG.org официално представя на вас, нашите читатели, диск със свободен софтуер за училищата в България. Той е дело на преподавателя от Лом Данаил Трайчев който го е нарекъл "Учи Свободен". С ваша помощ той може да се превърне в алтернатива на използваните в училищата комерсиални програми. Макар да е за Windows операционна система дискът е една голяма крачка към запознаването на учащите се със свободния софтуер.

Версия 0.7 е първата публична версия на продукта и ще се надяваме на вашата помощ за да стане тя още по-добра.
Как може да помогнете?

  • Свалете си диска и го разгледайте
  • Използвайте диска и съобщете грешките които откриете
  • Запишете диск и го подарете на някой ваш познат който е учител или ученик в момента
  • Разпространете из интернет последната актуална версия на диска
  • Изпратете вашите препоръки на автора или като коментар към новината
  • Напишете или посочете статии представящи свободния софтуер които да бъдат включени на диска
  • Публикувайте тази новина и из други български сайтове
  • НОВО: Как още можете да помогнете - вижте тук

Дискът може да свалите от http://d.linux-bg.org/.

Малко информация от автора:

Учи свободен е диск, съдържащ свободни програми покриващи всички модули по предметите в средните училища, по които в момента се ползва компютър - информатика и инф.технологии. Повечето програми са на български език. Диска предлага каталог, съдържащ описание на програмите и въвеждащи текстове за това какво е свободен софтуер и какви са неговите предимства. Online версия на каталога можете да видите на сайта на диска. Има и автоматичен инсталатор на всички или избрани програми заедно със стандартни за BG настройки за тях, което улеснява многократно инсталирането им в учебните кабинети. Идеята е училищата да могат свободно да размножават и раздават на учениците си диска. Това ще позволи учениците да имат достъп до всички програми които ползват в училище, при това безплатно и без да се превръщат в "пирати".

НОВО: Списък на откритите до момента грешки, и как да ги заобиколите можете да намерите тук

// Първата версия на диска "Учи Свободен" се спонсорира от Linux-Bg.org с пожеланието той да бъде полезен на училищата в България.


<< Litrix 6.4 | Intel мисли за бедните студенти >>