от Златко Попов(17-05-2006)

Гласуваха 25 млн. лв. за компютъризация и е-обучение в училищата

Със 107 гласа "за" и осем "въздържали се" Народното събрание прие актуализираните национална стратегия и план за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища.
Актуализираните документи предвиждат 25 млн. лева да бъдат инвестирани през годината за компютъризация на училища, интернет свързаност на училища, обучение на учители, образователно съдържание и системен софтуер, адаптиране на нормативната база...

За свързване с интернет на 2100 училища ще бъдат изразходвани 8,3 млн. лева, а за обучение на учители са предвидени 5 млн. лева. Обучението им щяло да бъде в четири модула - базови компютърни умения, обучение на учителите в гимназията по отделни предмети, обучение на директори и обучение на ръководители на компютърни кабинети.

Цялата новина можете да прочетете тук.

Да се надяваме, че ще спестят някой лев и поне някой сървър ще пуснат под Линукс. ;)


<< Google Web Toolkit (GWT) за Линукс | Моторола пуска сайт за отворен софтуер >>