от contact_bogomil(14-08-2006)

Властите в България не са се съобразили с рамкова конвенция от ЕС за въвеждане на отворени стандарти в изпълнителната власт.

Съгласно нейната Препоръка № 1, "правителствата на страните-членки трябва да въведат пан-Европейско измерение в техните собствени рамки за оперативна съвместимост и административните инфраструктури".

В тези изисквания влизат и използване на отворени стандарти и възползване от предимствата на отворения код.

Само 10 дни след публикуване на тази рамка, на заседание на комисията по гражданското общество и медии беше отхвърлен законопроекта за въвеждане на отворени формати за достъп до информация.

Повече информация - тук:
http://spisanie.cc/nb/?p=357


<< Излезе Тиликс 2.0 Тест 2 | PC-то стана на 1/4 век >>