от marzeliv(8-04-2007)

Излезе дългоочакваната 4.0 etch версия на Debian. Тя е факт след близо 21 месеца разработка.

Новата версия включва KDE 3.5, GNOME 2.14, Xfce 4.4, GNUstep desktop 5.2, X.Org 7.1, OpenOffice.org 2.0.4a, GIMP 2.2.13, Iceweasel (Mozilla Firefox) 2.0.0.3, Icedove (Mozilla Thunderbird ) 1.5, Iceape (Mozilla Seamonkey) 1.0.8, PostgreSQL 8.1.8, MySQL 5.0.32, GNU Compiler Collection 4.1.1, Linux kernel version 2.6.18, Apache 2.2.3, Samba 3.0.24, Python 2.4.4 и 2.5, Perl 5.8.8, PHP 4.4.4 и 5.2.0, Asterisk 1.2.13, и повече от 18,000 пакета.

Подробностите може да научите от тук.


<< GAIM вече ще се казва Pidgin | ArchLinux 0.8 Voodoo >>