от Николай Ангелов(28-09-2007)

OpenProj за професионалисти

Един от основните аргументи срешу широкото навлизане на Linux в корпоративния свят е липсата на аналози на често използвани под Windows комерсиални програми. Една такава програма е Microsoft Project. Въпреки, че към момента съществуват немалко аналози на тази програма -- eGroupWare, Planner, Group-Office, GanttProject, както и още няколко по-малко известни програми, всички те притежават определени недостатъци, които правят запознаването с още една разработка, появила се съвсем наскоро под свободен лиценз, не съвсем безмислено. Програмата OpenProj, създадена от компанията Projity, притежава не само всички популярни функционални възможности за този клас програми, но е способна да импортира проекти, създадени с Microsoft Project. Според думите на един от авторите на проекта, от момента на "освобождаването" на програмата, тя е била изтеглена повече от 100 000 пъти, като към днешна дата актуалната версия е 0.9.5 β5.


<< Full Circle Magazine брой 5 | Конференция в събота >>