от Мирчо Мирев(28-09-2007)

В тази статия (http://kerneltrap.org/Linux/Abusing_chr...), породена от дълга дискусия в пощенските списъци на линукското ядро, Алън Кокс казва, че 'chroot не е и никога не е бил предвиждан да се ползва като средство за сигурност'. Дискусията е породена от опит да се "оправи бъг" в chroot.
Еидриън Бънк казва: "некомпетентни хора, които се опитват да правят средства за сигурност са истинският проблем".

Линк от http://slashdot.org


<< Помогнете в превода на РНР ръководството | Full Circle Magazine брой 5 >>