от Rumen_Yotov(1-12-2007)

Д. Бърнстейн обяви, че qmail-1.03 излиза с нов лиценз  - public domain. Всеки е свободен да променя qmail, да разпространява променената версия и т.н. Единственото желание на автора е промените да не направят променената версия несъвместима с останалите версии, защото има множество скриптове за qmail разчитащи на това определени файлове да се намират на точно определено място.

Връзка: http://cr.yp.to/qmail/dist.html


<< Излезе брой 6 на вестника за Linux и домашни | Национален иновационен форум >>