от euphoria(11-02-2008)

Окрити са 2 пролуки в линукското ядро засягащо версии от 2.6.17 до 2.6.24.1 включително. Проблемът е в повикването на vmsplice() в системата и начина, по който управлява паметта, което може да доведе до локален достъп с root права или забиване на системата. Ако предоставяте достъп на 3ти лица до системата си вероятно бихте искали да обновите ядрото си до 2.6.24.2 или да закърпите ядрото с наличните промени които оправят проблема съответно първият и вторият.


<< Samba получи 15,000 страници документация | Yahoo отхвърлят предложението на МС >>