от Romeo Ninov(9-08-2010)

CIA ще направи достъпен за широката публика под отворен лиценз кода на ACH - Analysis of Competing Hypotheses. Този инструмент се използва от ЦРУ за анализ на многопараметрични хипотези, давайки възможност за споделяне на факти, които могат да оказат влияние и върху други, несвързани с конкретната хипотези.
За повече информация: http://www.competinghypotheses.org/


<< Дебиан на 17 години | Излезе Linux 2.6.35 >>