от Erol(18-04-2012)

Оригиналният код на играта "Принца на Персия" от 1980-та е публикуван като свободен софтуер. Тези от вас които са от по-старото поколение може би си спомнят, че това беше една от първите игри с невероятна за времето си анимация и движения.

Авторът на играта Джордън Мехнер (Jordan Mechner) публикува кода след като открива "архивни" дискети и успява да възстанови кода на тях.

Източник: Slashdot.


<< Кратко представяне на Lua | Kubuntu намери нов спонсор >>