от Мариян Маринов(17-10-2013)

 Групата за издаване на BSD сертификати (BSDCG) ще предложи изпит за BSD сертифициране на присъстващите на OpenFest 2013. Изпитът ще бъде на хартиен носител и на английски. Информацията за изпита се намира на страницата Certification на сайта на BSDCG (http://www.bsdcertification.org/certifi...).
 Кандидатите трябва да владеят изискванията за BSD сертификация и справочника с командите, които са публикувани за свободно сваляне на тази страница от уебсайта.
 Кандидатите за изпита трябва да носят документ със снимка за
идентификация, чието име съвпада с използвано за регистрация в BSDCG име. Изпитът ще се проведе в събота, 2 ноември в зала Варна в Интерпред от 13 часа. Поради ограничените места за събитието, броят на кандидатите за една сесия са ограничени и се изисква предварителна регистрация. Участниците първо трябва да се регистрират за BSDCG ID на https://register.bsdcertification.org/register/get-a-bsdcg-id .
Получаването на BSDCG ID отнема до 24 часа. След като имате ID, можете да изберете място за изпита и да платите за него на същия уебсайт.
 Цената е в щатски долари (75.50$) и може да се заплати през Paypal, чрез кредитна карта или на място.


 Групата за БСД Сертификациа (BSDCG) е не-стопанска организация, която създава и поддържа глобален стандарт за сертификация на системни администратори на BSD базираните операционни системи, BSDCG работи с общностите на BSD и системните администратори, за да предостави практична и приложима сертификация. Сертификатът BSDA е създаден като
сертификат за начално ниво на BSD UNIX системната администрация.
 Успешният BSDA кандидат е способен да извършва общи административни задачи, да отстранява основни проблеми и притежава добро разбиране на главните BSD Unix принципи.


<< Излезе Ubuntu 13.10 Saucy Salamander | "Learn ZF2" - книга за Zend Framework 2 >>