от Лемур(3-12-2014)

Група от разработчици, несъгласна с посоката в която върви Debian (приемането на systemd като default init system), решиха да стартират fork на дистрибуцията наречен Devuan.
Освобождаването от systemd e сред основните цели на новата дистрибуция, като се запази максимално връзката с Debian. Повече за мотивите и целите на разработчиците, може да намерите тук.


<< Вграждане на Dropbox чрез OwnCloud и Gnome | Firefox 34 >>