от Славей Караджов(15-10-2019)

Днес излезе втората RC2 версия на Sming Framework. Sming е C/C++ библиотека за създаване на IoT приложения която работи прекрасно на ESP8266 микроконтролера. RC2 версията е предварителна версия която дава възможност на ползвателите да се запознаят с множеството нови функции и подобрения преди официалното обявяване на версия 4.0.0.

Очаква се финалната 4.0.0 версия да бъде обявена официално по време на OpenFest 2019.


<< Критична уязвимост в sudo | "Драма" около Ричард Столман >>