от RED(26-03-2020)

Излезе най-новата 10.0 версия на LLVM. LLVM е платформа за разработване на компилатори и придружаващи ги програми. LLVM е свободен софтуер и се разпространява под Apache 2.0 лиценз.
Част от новостите в LLVM 10.0:

  • clang: добавена е поддръжка на "концепции" от C++20 стандарта.
  • clang: аритметика с указатели в C и C++ е разрешена само за масиви.
  • подобрена е поддръжката на OpenCL и OpemMP.
  • добавенни са множества подобрения за архитектури като:AArch64, ARM, MIPS, PowerPC, SystemZ, X86, WebAssembly, RISC-V.
  • Подобрени са и различни библиотеки и приложения които идват с LLVM като libclang, clangd, clang-format, clang-tidy, Static Analyzer, LLDB.
  • Подробностите може да научите от тук.


    << Излезе LXC 4.0 LTS | TuxCon 2020 търси лектори >>