от RED(7-04-2020)

Излезе версия 4.0 на LinuX Containers (LXC). LXC e система за виртуализации на ниво операционна система и позволява изолиране на различните процеси и част от ресурсите.

Част от по-значимите новости във версия 4.0 са:

  • пълна поддръжка на cgroup2
  • повишена стабилност при паузиране и стартиране на контейнери
  • подобрен и улеснен начин за раздаване на потребителски идентификатори вътре в контейнера
  • подобрена работа с мрежови интерфейси включително и WIFI интерфейси
  • Тази версия ще се поддържа до юни 2025-та година.
    Подробностите може да научите от тук.


    << SLE и openSUSE бинарно съвместими ? | Излезе LLVM  версия 10.0 >>