от RED(14-09-2020)

OpenFest 2020 - "Тази година лекциите ще бъдат провеждани изцяло онлайн, така че ще можете да презентирате от уюта на дома си"*. Предложения за лекции може да направите използвайки cfp.openfest.org.
* Източник: Openfest.org.


<< Програмата за Openfest 2020 | Информация за конгреса на Chaos Computer C... >>