от Nick(2-12-2020)

PHP 8 е вече тук! Новата версия беше публикувана на 26 ноември 2020 г.
Версията е главна (major), което значи, че ще има нови функционалности, както и промени които няма да бъдат съвместими с предишни версии (breaking changes).

Част от новостите в PHP 8:

  • Именувани аргументи
  • Атрибути
  • Union Types
  • Match expressions
  • Nullsafe operator
  • Два нови типа JIT компилация

Подробностите може да научите от тук.<< RISC-V процесорите стават все по-значими | Програмата за Openfest 2020 >>