от RED(5-05-2021)

Ако използвате Exim то е време да го обновите колко се може по-скоро.
В пощенския сървър Exim са открити множество проблеми със сигурността някои от които може да се експлоатират отдалечено. Всички версии през последните 17 години са засегнати. Горещо се препоръчва обновяването на Exim до версия 4.94 или по-нова. Проблемите са открити от фирмата Куалис (Qualys) и се отнасят до 60% от всички използвани пощенски сървъри в момента.

Подробностите може да научите от тук, Slashdot или OpenNet.ru.


<< Излезе версия 0.0.2 на гласовия кодек Lyra | Rust в ядрото на Линукс >>