от RED(11-01-2023)

Tilck е монолитно ядро стремящо се да бъде бинарно съвместимо с Линукс ядрото. Tilck е проект на Владислав Вълчев написан на езика Си и разпространяващ се под BSD лиценз. За момента Tilck поддържа само x86 архитектура, но позволява добавяне на други архитектури в бъдеще.

За момента основните цели на Tilck проекта е създаване на опростено ядро, лесен за използване и надграждане програмен код, малък размер на бинарните файлове и не на последно място предсказуемост и надежност на процесите.

За сега Tilck се препоръчва повече като учебен проект отколкото като заместник на Линукс ядрото. В бъдеще Tilck може да замени използването на Линукс, FreeRTOS и Zephyr в системи в които е важно точното изпълнение в реално време.

Подробностите може да научите от сайта на проекта.


<< Wine 8.0 | Генериране на реалистични движения ... >>