от RED(18-07-2023)

GCC ще може скоро да компилира "преносими" приложения написани на C.

На разработчиците на GNU Compiler Collection (GCC) е предложена промяна която позволява компилирането на приложения написани на C, използващи само стандартни C библиотеки и компилирани с библиотеката Cosmopolitan да могат да бъдат изпълнявани в Linux, FreeBSD, macOS, OpenBSD, NetBSD и Windows. За целта GCC генерира изпълним файл във формат APE (Actually Portable Executable). APE формата благодарение на библиотеката Cosmopolitan прави възможно веднъж компилираното приложение да се изпълнява без нужда от пре-компилация на различни популярни операционни системи.

Подробностите може да научите от тук.


<< OpenFest 2023: 4ти и 5ти ноември | Linux ядро 6.3 на ESP32-S2 от Олимекс >>