от Yordan Georgiev(22-03-2006)

рейтинг (23)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Монтиране на отдалечени файлови системи

(статията е предназначена само за начинаещи
и ще бъдат дадени примери с помощта на Дебиан)Посвещава се на КатенЗето


Тази статия ще покаже една малка част от възможностите за монтиране на отдалечени файлови системи. Тя не претендира нито за пълнота, нито за вярност.
В поредицата от статии ще разгледаме:
 • монтиране на споделени ресурси от Windows fileserver и/или Самба (алтернативата на Windows fileserver за Linux, *BSD, Solaris и други);
 • монтиране на пощенска кутия в gmail.com;
 • монтиране на части от файлови системи през ssh.


 • Хубаво е да знаете какво ще разглеждаме, но нека предварително да дам няколко нагледни примера за какво аз използвам горните три метода.

  Първо: За слушане на музика и гледане на филми с програми, които не работят през мрежата. Например: mp3blaster orpheus, mplayer (въпреки че за mplayer има plug-in) и други. Това ми позволява да не тегля локално дадените файлове.

  Второ: Пощенската ми кутия при чичко Гугъл е повече от 2Gb. Според мен е много подходяща за запазването на резервни копия на различни конфигурационни копия и други. А според Бобсън е отлично средство за запазване на снимки (самата кутия може да се използва като storage).

  Трето: Вече имаме криптирана връзка и пакетите ни не могат да се гледат толкова просто. Това ни позволява да пренасяме "строго секретни" файлове. Например: за backup, а защо не за използването на root директорията на някое сървърно приложение да не ползваме друга машина с достатъчен дисков капацитет (не че за тази цел няма вградени възможности, но все пак въпросът е принципен).

  Нека да започнем с най-срещания сценарий. В огромна част от мрежите има почти и единствено Windows машини. При тях е много разпространено тъй нареченото „шерване“. В тази статия едно такова „шерване“ ще бъде наричано отдалечена файлова система. От този ресурс можем да се възползваме предимно по няколко начина: да използваме приложения, поддържащи smbfs (ще разясним какво е това малко по-долу) или да монтираме тази отдалечена файлова система пак с помощта на smbfs и да можем да работим с него с която и да било програма, както и да теглим файловете и после да работим с тях. Предимството на втория случай се крие в това, че не всяко приложение има функционалността да работи през мрежата с smbfs, а да се теглят файловете понякога е дори невъзможно (недостатъчно локално дисково пространство).

  Сега по същество. Smbfs означава Samba File System. За да използваме тази възможност, ще са ни необходими няколко неща:


  1.Smbfs модул за ядрото – в Дебиан и в по-голяма част от Линукс дистрибуциите този модул е компилиран по подразбиране. Ако го нямате, просто си компилирайте ново ядро с необходимите ви модули (компилирането на ядро не е тема на тази статия).

  2.Smbfs пакет с програми – в Дебиан това става по следния начин
  Пример:
  #apt-get install smbfs

  3.Няма да е зле да видим дали модулът на ядрото може да се зарежда и ако може, да го заредим. И естествено, ако работи да го накараме да се зарежда заедно със системата ни.
  Пример:
  #modprobe smbfs //зареждаме модула
   # echo 'smbfs' >> /etc/modules //добавяме го в /etc/modules,
  //за да се зарежда със стартирането на машината ни.

  4.Създаваме си директория, в която искаме да ни се появява отдалечената файлова система. Нарича се още точка на монтиране.
  Пример:
  #mkdir -p /mnt/smbfs

  5.Накрая монтираме файловата система. Това може да стане „ръчно“ като под root напишем:
  Пример:
  #mount -t smbfs -o username=guest,password=pass //komshiata/c$ /mnt/smbfs

  Можем да автоматизираме монтирането, ако добавим в /ect/fstab следния ред
  Пример:
  //komshiata/c$   /mnt/smbfs   smbfs defaults,user,noauto,username=guest,password=pass 0 0

  По-просветените вече знаят, че това ще намали сигурността, тъй като Файлът fstab е текстови и паролата ни не се вижда. За да стане паролата видима само за root, правим следното: създаваме файл /etc/smbfs.pass, съдържащ юзера и паролата ни така:
  Пример:
   #echo `username=guest` > /etc/smbfs.pass
   #echo `password=pass` >> /etc/smbfs.pass
   //правим така, че да е достъпен само за root
   #chmod 600 /etc/smbfs.pass 
   #chown root.root /etc/smbfs.pass 
   //виждаме дали имаме необходимото във файла /etc/smbfs.pass
   # cat /etc/smbfs.pass
   username=guest
   password=pass
   #

  И заменяме реда в fstab със следния:
  Пример:
  //komshiata/c$ /mnt/smbfs smbfs defaults,credentials=/etc/smbfs.pass 0 0

  И в края на нашата работа тестваме направеното:
  Пример:
  #mount /mnt/smbfs //монтираме и така тестваме реда в /etc/fstab
   # ls -lha /mnt/smbfs //ако машината която „монтираме“ работи
  //и сме си направили всичко останало както трябва, ще се радваме на резултата”  Това беше всичко от първата част. По-интересното оставям за следващата :) Може малко да се забавя с останалия материал, тъй като има повече тънкости и искам да ги пипна, за да знам, че работи.


  П.П. Надявам се на градивна критика и стойностни коментари (тролските изказвания ще бъдат подминавани).


  << Инсталация на Gentoo за начинаещи | GPRS в Linux >>