от bop_bop_mara(2-05-2011)

PyPy е проект за алтернативна имплементация под формата на интерпретатор и JIT (Just-in-time) компилатор на езика Python. Целта му е да подобри качества като скорост, разход на памет, сигурност, запазвайки съвместимостта с код, написан и тестван на CPython (включително с популярни библиотеки като django и twisted). Също така той включва и реализация на stackless режима за езика, backends за Java VM и .NET, а чрез интерпретатор-компонентата RPython са имплементирани и няколко други езика като Prolog, Scheme, Smalltalk, JavaScript и др.

Новата версия 1.5 покрива възможностите на CPython 2.6 и 2.7 и е едва втората версия, която може да бъде реално използвана (но версия 1.4 съответства на спецификацията на CPython 2.5). Важна стъпка в нея е и преразглеждането и обогатяването на документацията и мигрирането ѝ към Sphinx.

Повече информация можете да намерите в анонса и в официалния сайт на PyPy.<< Mozilla ускорява Firefox за Linux | OpenBSD 4.9 >>