от RED(7-06-2000)

На този адрес http://www.linux-mandrake.com/en/pr-helium.php3 ще откриете резюме за новостите в Mandrake 7.1. Проверете и уеб демонстрацията на новостите на адрес http://www.linux-mandrake.com/en/demos/Demo/Mandrake7.1/.


<< Излезе версия 2.2.16 на Linux ядрото | Излезе beta 2 версия за Real Player за Linux >>