от RED(15-06-2000)

Излезе версия 2.2.16 на Linux ядрото. Ако искате само да обновите старото ядро си свалете този файл ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.2/patch-2.2.16.gz.
Целият код на новия кернел се намира на адрес ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.2/linux-2.2.16.tar.gz.


<< Темите от третия семинар на LUG-BG | Подробности околко Mandrake 7.1 >>