от RED(13-06-2000)

 Калоян Доганов kaloian@user.sourceforge.net съобщи за български превод на ръководство за Python. Адреса на който можете да откриете превода е: http://python-bg.sourceforge.net.


<< RedHat 6.2 срещу Mandrake 7.1 | SCO и Linux >>