от RED(14-06-2000)

На страниците на Българският LinuxCenter може да прочетете статията "RedHat 6.2 срещу Mandrake 7.1". Подробностите тук.


<< Mozilla M16 | Български превод на ръководство за Python >>