от RED(15-06-2000)

Следващата версия на Mozilla - M16, бе обявена официално на сайта на Mozilla. За подробности тук.


<< KDE 1.91 - Kleopatra | RedHat 6.2 срещу Mandrake 7.1 >>